Region Östergötland

Utökat samarbete KMC/Moi Teaching and Referral Hospital i Kenya

Linköpings universitet har sedan länge samarbetat med Moi University och Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) i Eldoret i Kenya. Utbytet har inneburit att HU-studenter och lärare har fått inblick och förståelse för hälsoproblem som är typiska i ett utvecklingsland. Samarbetet har skett även på specialistnivå.  Forskare och specialister från Linköping har bidragit till ökad kompetens- och metodutveckling hos kollegor i Eldoret. 

I höstas skrevs ett samarbetsavtal mellan Landstinget i Östergötland och Linköpings Universitet och därmed kommer samarbetet och kompetensutbytet utökas på klinisk nivå. Mödra- och barnsjukvård, ortopedi och traumasjukvård kommer stå i centrum för det nya utökade samarbetet. Fortsättningsvis kommer utbytet att ske på teamnivå vilket kommer att innebära att förutom läkare, sjuksköterskor och andra personalgrupper, också kommer att delta.

Som ett led i detta samarbete åkte Åke Björn IMP/Katastrofmedicinskt Centrum med medarbetare till Eldoret i början av november. Åke och IMP har mångårig erfarenhet av uppbyggnad och implementering av sjukvård på olika nivåer i krigsdrabbade och flyktingproducerande samt utsatta länder.

Professor Tore Vikström från KMC, som också deltog, skapade bland annat ny kontakt med verksamhetschefen för katastrofmedicin i Eldoret. I ett första utbildningssteg kommer minst två sjuksköterskor och två doktorer från Kenya till KMC i juni 2014, för att lära sig använda Emergo Train System® genom att delta i Senior Instructor Course. Förhoppningsvis kommer detta nya samarbete på sikt leda till vidare forskningsprojekt mellan respektive universitet.

Jan Fahlgren, ingenjör och enhetschef MTÖ i Motala var också en av deltagarna. Ett stort behov av att se över teknisk utrustning på sjukhuset i Eldoret var genomgående. Ett praktiskt exempel på samarbete var att Jan kunde, med hjälp av kollegan i Kenya och några telefonsamtal till Sverige, åtgärda en C-armbåge på operation, vilket förstås var till direkt stor glädje.

Med på resan var också ortopeder från US som under veckan opererade samt hade ett andra ortopediskt symposium i tre dagar för ett 60-tal Kenyanska ortopeder. Det första symposiet ägde rum förra året.