Region Östergötland

Traumasystem för sydöstra sjukvårdsregionen

Traumasystemet inom sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) samordnas inom det nationella systemet för kunskapsstyrning och är en arbetsgrupp (trauma) under programområdet Akut vård. Kontaktuppgifter och arbetsgruppens protokoll finns här >>>

Där kan du också klicka dig vidare till den gemensamma hemsidan för traumasystemet där du bland annat hittar gemensamma riktlinjer för SÖSR.