Region Östergötland

Sjukhusbiblioteket i Motala

Biblioteket är öppet! Välkomna!

 

Du kan fortfarande maila dina frågor och önskemål

maria.borjesson@regionostergotland.se   

Önskat fysisk media

skickas med internposten till din arbetsplats.

Studenter och patienter/anhöriga hämtar efter överenskommelse önskat media i A-husets reception. Återlämning sker i bokinkastet i A-entrén.

Receptionens öppettider: Måndag, tisdag, torsdag: 7.00-16.30. Onsdag: 7.00.18.30. Fredag: 7.00-16.00

Bibliotekets medicinska digitala källor finns att tillgå på Medicinska e-bibliotekets hemsida. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med de digitala källorna. Jag gör sökningar i databaser, e-böcker och på nätet. Tar fram artiklar i fulltext. Svaren kommer till din mailbox.

Välkomna till Sjukhusbiblioteket!

 

Bibliotekskatalog Sök i bibliotekets katalog

 

Sök medicinsk information i bibliotekens gemensamma e-resurser

 

Månadens artikel med medförfattare Ann-Charlotte Grahn Kronhed, RehabVäst, handlar om osteporos, äldre kvinnor och ryggsmärta.

Kaijser Alin C, Frisendahl N, Grahn Kronhed AC, Salminen H. Experiences of using an activating spinal orthosis in women with osteoporosis and back pain in primary care. Archives of Osteoporosis. 2020 Oct 29;15(1):171

 

Läs mer om coronaviruset:

Up-to-Date

ClinicalKey

PubMed

Folkhälsomyndigheten

Information på olika språk/Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

MSB

Krisinformation.se

AFS Smittrisker

UD

ECDC

WHO

 

 Aktuella böcker, finns att låna på Sjukhusbiblioteket!

Introduktion till neurologisk rehabilitering (kartonnage)Smärtanalys - Diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning (häftad)

 

 

AI, kurs om AI, webbaserad, gratis!

Årets främsta forskningsnyheter. Källa: Dagens Medicin

 

Öppettider:

Måndag: 08.00-16.00

Tisdag: 08.30-17.00

Onsdag: 09.00-18.00

Torsdag: 09.00-17.00

Fredag: 08.00-16.00

Lunchstängt: 12.30-13.00

 

Biblioteket finns i Hus A, plan 11.

Tel. 010-1047506

Personal: Maria Börjesson Bibliotekarie

010-1047506

073-0785350

maria.borjesson@regionostergotland.se

 

Biblioteket är ett sjukhusbibliotek med medicinsk och allmän litteratur. 

Vad händer på biblioteket?

Personal. Då biblioteket drivs av en personal innebär det att biblioteket ibland är stängt kortare stunder.

Utbildning i informationssökning i Medicinska bibliotekens e-resurser, enskilt eller i grupp, boka tid!

Boka en bibliotekarie, handledning i informationssökning. Boka en tid eller titta in på biblioteket!

Ring efter biblioteket, så kommer det till dig! För inneliggande patienter som inte kan gå till biblioteket.

 

De fem punkterna i källkritik. Vem? Varför? Vad? När? Hur?

Källkritik : att hitta korrekt information på internet En film av Internetkunskap.se med Jerry Silwer.

 

Länkar

Rikstermbanken

Digital verksamhetsutveckling i vården

Kunskapsguiden.se

Folkhälsan i Sverige årsrapport 2019

Vården i siffror

Centrum för kultur och hälsa

FASS

Läkemedelsboken 

Akut internmedicin 

FYSS 

FoU i Sverige

DIVA

Praktisk Medicin

VISS

Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Den kulturella hjärnan 

SwePub

Vårdanalys

Hjärtultraljudsundersökning

Nationell modell för öppna prioriteringar

Nationella riktlinjer

Rikshandboken Barnhälsovård

Senior Alert

Lathund SOF 2011

Socialmedicinsk tidskrift

 

 

Vad finns på biblioteket?

Två sökdatorer

Två patientdatorer med fritt internet

Läsplatser

Fackböcker

Fjärrlån

Medicinska databaser

E-tidskrifter

E-böcker

Artiklar

Ljudböcker

CD-spelare

DVD

Skönlitteratur

Barnböcker

Språkpillerböcker

Lättlästa böcker

Storstilsböcker

Tidningar

Tidskrifter

Handledning och utbildning i informationssökning

Boktips

 

För vem?

Personal

Patienter

Anhöriga

Studerande

Praktikanter