Landstinget i Östergötland

Närsjukvården i centrala Östergötland

Närsjukvården i centrala Östergötland, NSC, erbjuder sjukvård för främst invånarna i Linköpings-, Åtvidabergs-, Kinda och Ydre kommuner. I dessa kommuner bor det sammanlagt drygt 173 000 invånare.

NSC erbjuder också en högspecialiserad vård samt ansvarar för akutmottagningen på universitetssjukhuset. NSC bedriver aktiv forskning, utbildning och utveckling på universitetsnivå. Närsjukvårdens kanske största utmaning är att tillsammans med kommuner och andra vårdgrannar skapa ett välfungerande akutvårdsflöde för inte minst äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov.

NSC skall erbjuda sina patienter en hög tillgänglighet, ett gott bemötande samt bedriva sjukvård av hög medicinsk kvalitet.

Organisationsschema NSC

NSC består av följande enheter:
Akutkliniken
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Bemanningsenheten
Enheten för samordnad cancerutredning
Enheten för prehospital vård

Habilitering i centrala Östergötland

LAH Linköping

Medicinska och geriatriska akutkliniken

Neurologiska kliniken
Psykiatriska kliniken

Råd, stöd och hälsa 

Rörelse och hälsa 

Unga vuxna

Ungdomsmottagningen Linköping

Ungdomsmottagningen Kisa


Verksamhet

  • NSC har 1300 anställda, varav 160 läkare, 330 sjuksköterskor och 810 anställda inom andra yrkeskategorier.
  • NSC producerar 6100 vårdtillfällen, 42 000 vårddagar, 64 000 läkarbesök och 155 000 sjukvårdande behandlingar.
  • NSC:s bruttoomsättning är 1,227 mkr. Varje dygn kostar alltså drygt 3,4 mkr.
  • Utöver de enheter som ingår i Närsjukvården i centrala Östergötland finns ytterligare vårdgivare som drivs i privat regi via avtal med landstinget.

 
 
 
 
 
Postadress:
Region Östergötland
Närsjukvården i centrala Östergötland
581 85 Linköping
Besöksadress:
Universitetssjukhuset
Matsalsbyggnaden Plan 13
Linköping
 
Telefonnummer: 
010-103 00 00 (växel)
Fax: 010-103 32 49

E-post: NSC@regionostergotland.se 
(ej för avbokning av bokade tider till sjukvården)
 
 
Organisationsnummer:
23 21 00 - 0040