Region Östergötland

Ledning och organisation för Akutkliniken US

Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping

 

Verksamhetschef                                 
Akutmottagningen:
Anna Gunnarsson

anna.h.gunnarsson@regionostergotland.se

Läkarchef
Akutmottagningen:
Andreas Rönnersten

andreas.ronnersten@regionostergotland.se

 

Vakant Vårdenhetschef
Akutmottagningen:

 

Bild saknas 

 Tf. Vårdenhetschef
Akutmottagningen
Maria Andersson
maria.andersson@regionostergotland.se

 

 

Vårdenhetschef (föräldraledig)
Akutmottagningen:
Britt-Marie Sverkersson
Britt-Marie.Sverkersson@regionostergotland.se

 

Enhetschef Sekretariat
Akutmottagningen:
Lise-Lott Blücher

Lise-Lott.Blucher@regionostergotland.se

Verksamhetsutvecklare
Akutmottagningen:
Petra Palm

petra.palm@regionostergotland.se