Landstinget i Östergötland

Ätstörningsenheten länsteam

 
Ätstörningsenhetens länsteam är en länsövergripande specialistvårdsresurs

Ätstörningsenhetens målgrupp utgörs av patienter i alla åldrar som har en ätstörning (anorexia nervosa, bulimia nervosa samt ätstörning UNS) och får behandling för den inom psykiatrin i Region Östergötland.

Ätstörningsenheten är en specialistvårdsresurs som används som tilläggsbehandling till den övriga ätstörningsvården som ges av barn- och ungdomspsykiatrin respektive vuxenpsykiatrin i länet. Vi arbetar med behandling i grupp i form av dagvård samt multifamiljeterapi. För att få behandling hos oss behöver man få remiss ifrån sin ordinarie behandlare inom psykiatrin.

Vi arbetar med multiprofessionella bedömningar och vårt team består av: läkare, dietist, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare, fysioterapeut samt socionom. Enheten skall medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja. Vi samarbetar alltid runt patienten tillsammans med andra vårdgivare och aktörer.

Vi erbjuder även konsultation, handledning och rådgivning samt kompetensutveckling till närsjukvårdens personal inom vuxenpsykiatri och barnpsykiatri, bland annat genom återkommande nätverksmöten för att bidra till ökad samsyn och kunskapsutbyte inom länet. Vi kan också erbjuda föreläsningar och studiebesök. Vi arbetar med samverkan både på länsnivå och regionalt.

Så här når du oss:

Vår postadress:
Ätstörningsenheten, länsteam
Westmangatan 25
582 16 Linköping

Telefon
010-103 09 20

Vår besöksadress:
Ätstörningsenheten, länsteam
Westmangatan 25 (Samma byggnad som Valla vårdcentral)
582 16 Linköping

E-mail
Ätstörningsenheten länsteam