Landstinget i Östergötland

Traumamottagningen Elefanten, BUP

Traumamottagning Elefanten är Region Östergötlands enhet för behandling vid övergrepp i barn- och ungdomsåren.

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt deras föräldrar. Vi erbjuder också hjälp till barn som begått övergrepp på andra barn samt deras familjer.

Barn som varit utsatta för övergrepp och/eller fysiskt våld kan må psykiskt dåligt och behöva få prata om det svåra de varit med om för att bearbeta dessa upplevelser och känslor.

Sexuella övergrepp är när en vuxen eller ett äldre barn använder ett barn för att tillfredställa sina egna sexuella behov. Det är alltid den vuxnes eller äldres ansvar och aldrig barnets fel.

  Bild på en elefant

Vår postadress är:
Traumamottagningen Elefanten, BUP
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

Telefon
010-105 96 75 *
Vardagar kl 8.00-16.30 

*När du ringer 010-105 96 75 kommer du direkt till BUP-kliniken, du får här flera val och ett av valen är till BUP-Elefanten

E-post: BUP-kliniken

Vår besöksadress är:
Apotekaregatan 11
LINKÖPING