Region Östergötland

Ledning och organisation

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping

Organisationsschema

Verksamhetschef
Åsa Lundberg
Tel 010 - 105 96 75
E-post: BUP Linköping

Chefsöverläkare
Tove Marthin
Tel 010 - 105 96 75
E-post: BUP_Linköping

Utvecklingsledare
Kristina Holmqvist Larsson
Tel 010 - 105 96 75
E-post: BUP Linköping

Enhetschef Traumamottagningen Elefanten BUP, Barnahus, Mellanvården BUP
Åsa Lundberg
Tel 010 - 105 96 75
E-post: BUP Linköping

Enhetschefer BUP-mottagningen
Åsa Liabäck, Jonas Wejde
Tel 010 - 105 96 75
E-post: BUP Linköping

Enhetschef Administrativa enheten, Ätstörningsmottagningen BUP
Anna Kjellberg
Tel 010-105 96 75 
E-post: BUP Linköping

Enhetschef Ätstörningsenheten Länsteam
Jonas Wejde
Tel 010 - 103 09 20
E-post: BUP Linköping

Vårdenhetschef Avdelning 40
Emmeli Skill
Tel 010 - 103 42 15
E-post: BUP Linköping

Klinikassistent
Ulrika Sandberg
Tel 010 - 103 42 19
E-post: Ulrika Sandberg