Landstinget i Östergötland

BUP-mottagningen

 
Välkommen till BUP-mottagningen!

BUP-mottagningen tar emot barn och ungdomar i åldern 0-18 år. De flesta av våra familjer tar kontakt med oss på eget initiativ. Tonåringar kan också ta kontakt själva. Våra remisser kommer i övrigt ifrån framför allt skola, socialtjänst, primärvård och andra kliniker. Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistvårdsresurs och i första hand ska barns och ungdomars behov av stöd och hjälp tillgodoses av föräldrar, skola, primärvård och socialtjänst.

Så här når du oss: 

Adress
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Westmansgatan 27A
582 16 Linköping

Telefon 
Call Me: 010-105 96 75 


E-post
BUP_Linkoping