Landstinget i Östergötland

Till dig som remitterar

Region Östergötland har nu infört ett trettiotal standardiserade vårdförlopp och har en gemensam remissingång för standardiserade vårdförlopp - enheten för samordnad cancerutredning.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:

  • Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.

I länkarna i vänstermenyn finns detaljer om respektive vårdförlopp.