Region Östergötland

Kurs- och utbildningsverksamhet

 

 

 Kurser inom Länsteamet 2018:

Här finns länk till kurser som Länsteamet erbjuder höstterminen 2018.


 


 

   

Kurser inom Habiliteringen i Linköping, barn och ungdom hösten 2018: