Region Östergötland

Kurs- och utbildningsverksamhet Länsteamet

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötland erbjuder kurser och utbildning till föräldrar, anhöriga och personal. Förutom vårt fasta kursutbud erbjuder vi i viss mån skräddarsydda kurser, studiedagar och konsultationer efter önskemål och behov.

 

Kurser inom Länsteamet:

 

  

Vårterminen 2018:

 


 Höstterminen 2018: