Region Östergötland

Ledning för Habilitering i Linköping, vuxen

 

Verksamhetschef: Margareta Lind
Telefon: 010-103 24 14
E-post: margareta.c.lind@regionostergotland.se 

 

 

Enhetschef: Elenor Danielsson
Telefon: 010-103 24 50
E-post: eleonor.danielsson@regionostergotland.se