Landstinget i Östergötland

Ledning och organisation

Medicinska  och geriatriska akutkliniken

 

 

 

Verksamhetschef
Kerstin Arbring
Telefon: 010-103 34 26 

Forskningschef
Ewa Wressle
Telefon: 010-103 41 10

Biträdande verksamhetschef
Läkarchef
Sektionen för akut internmedicin
Tina Lindman
Telefon: 010-103 8483

Läkarchef
Geriatriska sektionen
Katarina Nägga
Telefon: 010-1036834 

Vårdchef
Maria Renström
Telefon: 010-103 62 78

Vårdenhetschefer avd 17 MAVA
Sigbritt Willers
Telefon: 010-103 67 91 

Kristina Svensson
Telefon: 010-103 81 22
 

Vårdenhetschefer avd B 70 GAVA
Linda Harrysson
Telefon: 010-103 41 37

Ann-Charlotte Eliasson
Telefon: 010-1034473