Region Östergötland

Ledning och organisation för Psykiatriska kliniken, Linköping

 

Marita Ström
Verksamhetschef
Psykiatriska kliniken
Tel. 010 – 103 00 00
E-post

Pia Nordanskog
Cheföverläkare
Psykiatriska kliniken
Tel. 010 – 103 00 00
E-post

Johan Arén
Vårdenhetschef
Akutenheten, Team 6
Avd. 37
Tel. 010 – 103 11 73
E-post


 

Johan Arén
T f vårdenhetschef
Avd 38, Team 4
Tel. 010 – 103 11 73
E-post

Ingrid Falklöf
T f enhetschef
Psykiatriska mottagningen
Repslagaregatan 6
Tel. 010 – 103 00 00
E-post

Magnus Niklasson Bekkhus
Enhetschef
Psykiatriska mottagningen
Repslagaregatan 6
Tel. 010 - 103 73 90
E-post

Sara Johansson Mc Mahon
Vårdenhetschef
Beroendemottagningen och
Avd. 34
Tel. 010 - 103 53 82
E-post

Elizabeth Lindström
Enhetschef
Administrativa enheten
Tel. 070 - 321 97 22
E-post