Landstinget i Östergötland

Enheten för prehospital vård

Enheten för prehospital vård ansvarar bland annat för utveckling av vårdprocesser mot sjukvården, patientsäkerhetsarbete, verksamhetskontroll och avtalsuppföljningar inom ambulansorganisationen. Samtliga förändringar sker i samverkan med entreprenörerna, närsjukvården och/eller specialistsjukvården.

 

Adress:

Enheten för prehospital vård

Region Östergötland

Ingång 14, Hälsans Hus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

 

E-post

Tf. Enhetetschef:

Martin Lindfors

010-1036902