Region Östergötland

IVPA

Region Östergötland har sedan flera år avtal med länets samtliga kommuner gällande IVPA - I väntan på ambulans och hjärtstopp. Det innebär att SOS Alarm larmar ut räddningstjänst då de bedömer att de är framme hos patienten före ambulansen vid livshotande läge, misstänkt luftvägsstopp, svår andnöd och livshotande blödning.

För medborgaren kommer detta främst att fungera som en utökad trygghet vid de tillfällen när det beräknas ta längre tid innan ambulans är på plats. IVPA-verksamheten ses inte som ersättning för ambulans.

Hjärtstoppslarm innebär utlarmning på medvetslös vuxen och medvetslöst barn. Ambulans och räddningstjänst larmas ut parallellt på samtliga IVPA-uppdrag och hjärtstopp i hela länet. Syftet är den tydliga kopplingen mellan tidig defibrillering och överlevnad efter hjärtstopp. Tiden fram till defibrillering kan minskas när räddningstjänsten larmas, här kan en minut tidigare till defibrillering rädda liv.

 

Policy IVPA, senast uppdaterad 2020-02-12

Avvikelserapport IVPA

Stick-, skär- och stänkskada

 

Mer info om utbildning IVPA hittar ni på https://psconcept.se/ivpa

IVPA rapportblad  https://link.webropolsurveys.com/S/1D9A344B13B68614