Region Östergötland

Entreprenörer

 

Falck Ambulans AB och PreMedic Östergötland AB utför enligt avtal tjänsten ambulanssjukvård i Östergötland. Uppdraget är delat i två olika områden mellan de två ambulansentreprenörerna.

Område Öst omfattar kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Ambulansentreprenör för område Öst är PreMedic Östergötland AB.

Område Väst omfattar kommunerna Linköping, Åtvidaberg, Kinda, Ydre, Motala, Mjölby, Ödeshög, Vadstena och Boxholm. Ambulansentreprenör för område Väst är Falck Ambulans AB.

Liggande sjuktransport är ett helhetsuppdrag som innefattar beställningscentral där beställningar tas emot, dirigering och utförande av transporter i hela Östergötland. Entreprenör är Falck Services AB

SOS Alarm AB ansvarar för larmmottagning, prioritering och dirigering av ambulanser på uppdrag av Region Östergötland. Till grund för prioritering ligger Socialstyrelsens prioriteringsgrader i ambulanssjukvård. Dessa prioriteringsgrader gäller när ambulansen tilldelas ett uppdrag. Medicinska faktorer såväl som strukturella faktorer inom landstinget avgör till vilket sjukhus/vårdinrättning patienten förs.

 

Samverkan

Enheten för prehospital vård samverkar utöver entreprenörerna med Räddningstjänsten, Polisen, Länsstyrelsen mfl. Det kan gälla gemensamma utbildningsinsatser för ambulanspersonal, sjukvårdspersonal och räddningstjänst samt utvecklingsprojekt/forskning inom området prehospital vård/akut omhändertagande mm.