Landstinget i Östergötland

Kontaktuppgifter

 

Martin Lindfors

 

 

 

 

Ansvarsområden

- Avtalsansvarig

     - SOS Alarm

- Avvikelser

- Uppföljning och statistik       

- Processstöd programområde akutvård i sydöstra sjukvårdsregionen

Enhetschef/ 

Verksamhetsutvecklare     

Kontaktperson för enheten 

 

 

Telefon:  010-103 69 02

E-post:   Martin Lindfors

 

 Linda Frid Jaensson

 

 

 

Ansvarsområden

- Avtalsansvarig

     - IVPA

- Medicinsk uppföljning

- Dokumenthantering

- IT/Webb

 

 

Verksamhetsutvecklare     

 

 

 

 

Telefon:  010-103 34 24

E-post:   Linda Frid Jaensson

 

Jan Wigren

 

 

 

Ansvarsområden

- Avtalsansvarig

     - Ambulans

     - Liggande sjuktransport

- Östgötatrafiken

- Teknik

     - RAKEL, Paratus

 

Verksamhetsutvecklare

 

 

 

 

 

Telefon:  010-103 75 14

E-post:   Jan Wigren

 

Joakim Lundin

 

 

 

Ansvarsområden

- Avtalsansvarig

     - Ambulansflyg & helikopter

- Teknik

     - Paratus, RAKEL

- Vårdprocesser

- Kvalitetsregister

- Samverkan sydöstra sjukvårdsregionen

 

 

Verksamhetsutvecklare     

 

 

 

Telefon:  010-103 63 29

E-post:   Joakim Lundin

 

Frida Meyer

 

 

 

 

 

Ansvarsområden

 - Vårdprocesser

- Medicinskt uppföljning

- Samverkan

Medicinskt ansvarig

läkare

 

 

 

 Telefon:  010-103 65 23

E-post:   Frida Meyer

 

Anita Mohall 

 

 

 

Ansvarsområden

- Kris- och katastrofberedskap

- Medicinskt uppföljning

- Samverkan

Medicinskt ansvarig

läkare      

 

Telefon:  010-103 12 28

E-post:   Anita Mohall