Region Östergötland

Paratus

CSAM Paratus

CSAM Paratus består av flera moduler och används främst av ambulanssjukvården, akutmottagningarna, TIB och särkild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå. 

 

Systemet består av flera moduler: 

Klicka på ikonerna för att se en större bild

Paratus Navigation

Paratus Navigation används av ambulanssjukvården för navigering, ärendehantering, skicka status och skicka rapporter från sjukvårdsledare. 

   

 

Paratus EMR (Electronic Medical Record)

Paratus EMR används av sjuksköterska i ambulans för dokumentation av ambulansuppdraget. Efter genomfört uppdrag skickas ambulansjournalen till patientens journal i Cosmic. 

      

Paratus Center

Paratus Center är den modul av programmet som akutmottagningar, TIB och särskild sjukvårdsledning använder. Där kan akutmottagningar se flödet av inkommande patienter. Rapporter från sjukvårdsledare kan också läsas där. 

 

Paratus Insight

Paratus Insight är ett statistikverktyg för uppföljning av verksamheten. 

 

Paratus Map Report

Paratus Map Report är ett verktyg för att följa upp genomförda uppdrag och resultatet presenteras på en karta.