Region Östergötland

RAKEL

RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning)RAKEL

 

Rakel är ett kommunikationssystem som används i Region Östergötland. Ambulanssjukvården är den största användaren men det används även av andra enheter inom Regionen. 

På den här sidan kommer vi samla allmän information om Rakel. För mer specifik information så kontakta Rakel förvaltningen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

 

Allmän information 

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Vid exempelvis elavbrott fortsätter systemet att drivas med hjälp av en välplanerad och långvarig reservkraft.

Mer information finns på MSB hemsida. Klicka här