Region Östergötland

Ledning och organisation

 

Verksamhetschef

Ursula  Thienemann

Ursula.Thienemann@regionostergotland.se

Vårdenhetschef

Åsa Klarin

Asa.Klarin@regionostergotland.se

Vårdenhetschef

Jesper Zandén

Jesper.Zanden@regionostergotland.se

Medicinskt ansvarig läkare

Radoslav Raychev

Radoslav.Raychev@regionostergotland.se

Verksamhetsutvecklare

Mats Månsson

Mats.Mansson@regionostergotland.se