Region Östergötland

Ledning och organisation för Geriatriska kliniken ViN


Verksamhetschef Geriatriska kliniken, ViN

Ann Westöö

E-post: Geriatriska kliniken ViN


Vårdenhetschef Geriatriska kliniken, ViN

Marie Bringefalk

E-post: Geriatriska Kliniken ViN


Medicinskt ansvarig läkare mottagning

Karl Gustafsson                                         

E-post: Geriatriska kliniken ViN


Medicinskt ansvarig läkare avdelning

Margareta Lundberg                                                    

E-post: Geriatriska kliniken ViN


Medicinskt ansvarig läkare Mobilt Alma

Georgios Karamanof

E-post: Geriatriska kliniken ViN