Region Östergötland

Ledning och organisation för Geriatriska kliniken ViN


Verksamhetschef Geriatriska kliniken, ViN

Ann Westöö

E-post: Geriatriska kliniken ViN


Vårdenhetschef avdelning

Marie Bringefalk

E-post: Geriatriska kliniken ViN

 

Vårdenhetschef mottagning och Alma Mobilt

Liselotte Thyrberg

E-post: Geriatriska kliniken ViN

 

Medicinskt ansvarig läkare mottagning

Karl Gustafsson                                         

E-post: Geriatriska kliniken ViN


Medicinskt ansvarig läkare avdelning

Margareta Lundberg                                                    

E-post: Geriatriska kliniken ViN


Medicinskt ansvarig läkare Alma Mobilt

Georgios Karamanof

E-post: Geriatriska kliniken ViN