Region Östergötland

Samverkan kommuner och Region Östergötland i östra länsdelen

Övergripande mål och syfte för samverkan
Det övergripande målet för samverkan i östra länsdelen är att kommuninvånare i alla åldrar erbjuds en verksamhet som utgår från en gemensam värdegrund och optimalt användande av de samlade resurserna.
Syftet med samarbetet är att utveckla och förbättra verksamheten, utifrån ett Hälso- och ohälsoperspektiv, för enskilda individer och särskilda målgrupper med behov av
insatser från båda huvudmännen.

Ny organisation för samverkan i östra länsdelen gäller från hösten 2013. Tidigare Wreta och Samverkansråd har ersatts med SSÖ, OSÖ och LSÖ.

Organisations- och uppdragsbeskrivning för samverkan

Samverkansrutiner i östra Östergötland 

Riktlinjer-Samverkan vid in- och utskrivning av patient i Östergötland

Rehabiliteringsplan baserad på ICFriktlinjer för användning