Region Östergötland

Användbara länkar

Intresseföreningar för palliativ vård

 

NRPV - Nationella Rådet för Pallilativ Vård

 

SFPM - Svensk Förening för Palliativ Medicin

 

SFPO - Sjuksköterskor För Palliativ Omvårdnad

 

UFPO - Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad

 

 

Internationella konferenser

 

EAPC- European Association for Palliative Care

 

 

Kvalitet

 

Palliativregistret

 

Socialstyrelsen/Palliativ vård