Region Östergötland

Beställning av material

Eget material

 

 

Läkemedelssticka
för palliativ vård i livets slutskede

Pris: 6 kronor

Stickan åskådliggör rekommendationer vid smärta, illamående, oro/ångest, luftvägssekretion och andnöd.

Bilden visar fram-och baksida.
Lagom stor för att få plats i rockfickan. Inplastad.
Om du klickar på bilden så ser du texten på stickan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Broschyr om Sorg

Pris: 3 kronor
Klicka på bilden så ser du texten.

Beställningar kan göras genom att maila: Anita Fredäng  anita.fredang@regionostergotland.se

 

Externt material

 

Fickmanual

Munhälsobedömning enligt ROAG och smärtskattning enligt Abbey Pain Scale beställs via Svenska palliativregistret