Region Östergötland

Palliativt Forum


Palliativt forum 2013


Palliativt forum 2012
Program (pdf 81 Kb, öppnas i nytt fönster)
Palliativt forum 2011
Program
Annika Borgs presentation
Marie Friedrichsens presentation
Lära sig leva med cancer

Palliativt forum 2010

 

Program

Hur förenar vi tydlighet med bibehållen respekt för människors olika livsåskådningar?

Efterlevandesamtal

Från kvalitetsdata till trycksårsprojekt
Palliativt forum 2009
 

Program

Brytpunkt - start för processen vård i livets slutskede

Symtomanalys eller hur man går till botten med problemen

Hjärtsvikt i livets slutskede - hur hjälper vi på bästa sätt?

Omvårdnad vid hjärtsvikt - en särskild utmaning

Behov av närhet vid svår sjukdom
 

Palliativt forum 2008

 

Program (pdf 17 Kb, öppnas i nytt fönster)

Palliativ vård i kommunal regi, PKC i samverkan med kommuner i Östergötlands län

Skattningslista inför palliativ vård i livets slutskede

Trycksår i palliativ vård, Eva-Carin Olsson

Vad händer innanför dörrarna på akuten, av Waldemar Bau och Elisabet Carlgren

Läkemedelsbehandling efter brytpunkt, av Olle Karlsson

Basutbildning men vad händer sen - steg 2, T Dahlin Lindhe och E Åstradsson
 

Palliativt forum 2007

 

Program (pdf 62 Kb, öppnas i nytt fönster)

Föreläsning om klåda, av Susanne Ljungerud

Nationella riktlinjer för cancer, av Per-Anders Heedman

Föreläsning om ärlighet, Eva Erichsén

nformation om biståndshandläggning, Norrköpings kommun
 

Palliativt forum 2006

 

Program (pdf 169 Kb, öppnas i nytt fönster)