Region Östergötland

Ledning och organisation

Verksamhetschef /överläkare
Maria Jakobsson
Tel: 010-104 38 40
E-post: maria.jakobsson@regionostergotland.se

Stabsfunktion
Sekreterare
Anita Fredäng
Tel: 010-104 22 22
E-post: anita.fredang@regionostergotland.se 


Palliativt kompetenscentrum i Östergötland, PKC,  har en styrgrupp som består av verksamhetschefen för PKC samt de tre närsjukvårdsdirektörerna i länet.

Övriga medarbetare i PKC är läkare och sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset.