Region Östergötland

Utbildningar

PKC genomför kontinuerligt skräddarsydda utbildningar/fortbildningar i samverkan med vårdgivare inom landsting och kommun. Det kan röra sig om riktade insatser till  Hälsouniversitetet och omvårdnadsutbildningar samt till enskilda kliniker och enheter. PKC kan också medverka i handledningssituationer och ge råd i särskilda patientärenden. PKC:s sjuksköterskor arbetar med ombudsnätverk inom kommun och landsting.

För vidare information kontakta någon av PKC:s medarbetare.