Landstinget i Östergötland

Psykiatriska kliniken i Norrköping

Information för vårdgivare


Kliniken har i uppdrag att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik, vård samt rehabilitering för befolkningen inom Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommun.

Psykiatriska kliniken består av flera olika enheter. Vi har två allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, öppenvårdsmottagningen City på Drottninggatan 30 och öppenvårdsmottagningen Spiran (f.d. Vrinnevimottagningen), Prästgatan 12 B.

Vi har också en akutenhet med bemanning dygnet runt och två slutenvårdsavdelningar. Vid våra enheter arbetar olika personalkategorier som arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sekreterare, sjukgymnast, sjuksköterska och skötare. Vi erbjuder utredning, behandling och stöd i nära samarbete med vårdcentraler, övrig närsjukvård och vårdgrannar.

_________________________________________________

Självvald inläggning

Delar av arbetsgruppen Självvald inläggning

Bild på delar av arbetsgruppen: Från vänster stående: Jennifer Fast Örneholm, Emmelie Jakobsson, Simon Åhlen och sittandes Johnny Jonsson. Saknas på bild: Maria Larsson, Viktorija Meckauskiene och Sofia Mårdén.

Äntligen är vi igång med självvald inläggning (SI) på avdelningen 25. Detta projekt har en grupp personal från avdelning 25 arbetat med och startat upp under året som varit. Vägen har inte varit rak i och med att vi ställdes inför en pandemi i våras och då fick Si-projektet ta en paus. Men nu är vi igång, rummet är färdigt och vi har även hunnit med att skriva vårt första kontrakt vilket vi tycker är helt fantastiskt.

Gruppen självvald inläggning har bestått av Emmelie psykiatrisjuksköterska, Jennifer specialistundersköterska i psykiatri, Maria skötare, Simon sjuksköterska, Johnny skötare, Sofia ST-läkare och sist men inte minst Victorija specialistläkare som tillkommit här som en del i SI-gruppen.

Självvald inläggning riktar sig till patienter som har svårigheter att reglera känslor, hög risk för självskadebeteende och många eller långa vårdtillfällen. SI är en omvårdnadsintervention som innebär att patienten på eget initiativ kan bli inlagd på avdelningen i ett specifikt rum när risken för självdestruktiva handlingar är överhängande.

För att bli inlagd på självvald inläggning skall patienten ha ett kontrakt som skrivs mellan patienten, öppen- och sluten vård och SI är en del av patientens vård- och krisplan.

På avdelningen finns ett rum avsett för patienter som har denna typ av kontrakt och det är mer ombonat och hemtrevligt inrett. Patienten kan utnyttja rummet tre dagar max tre gånger per kalendermånad. Kontakten med patienten genomsyras av positivitet och uppmuntran att patienten har tagit ansvar för sitt mående och sökt hjälp.

Vi hoppas med den här typen av inläggning kunna se positiva effekter hos patienterna och öka deras livskvalité. Patienterna uppmuntras till att lära sig identifiera och hantera tidiga symtom på försämring och således kunna bryta den onda cirkeln.

Vi är glada över att kunna genomföra och starta upp det här projektet under de rådande omständigheterna och hoppas att detta bidrar till en ljusning i vardagen för många.

Bild på rummet, som också har egen toalett/dusch.

_________________________________________________

Psykiatriska veckan/Om Psykisk Hälsa var den 9-11 november och p.g.a. rådande pandemi var det sända föreläsningar via webbplatser. Surfa in på kommunernas webb-platser för att hitta information om temadagarna och webbsändningarna. Det går att se webbsändningarna i efterhand, under begränsad tid.

Årets tema är samsjuklighet och anhörigperspektivet. Folder:

     

 

_________________________________________________

AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björnstjerna har gjort bra och intressanta intervjuer med bl.a. vår chefsöverläkare Maria Hogner kring depression, v.g. gå in på deras podcast för att höra deras intervjuer.

Lyssna på deras podcast: http://atlakarna.se/

 

 

 

 Om journalhantering

 


Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

Hitta till oss

 
Adress
Psykiatriska kliniken i Norrköping
Psykitricentrum
601 82 Norrköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

Funktionsbrevlåda
psykklinpcnkpg@regionostergotland.se