Region Östergötland

Ledning och organisation för Psykiatriska kliniken NSÖ

Funktionsbrevlåda

 Psykiatriskaklinikennso@regionostergotland.se

Fax 010-1042092
Verksamhetschef

Karin Mossberg
telefon: 010-104 22 04
karin.mossberg@regionostergotland.se

Stf. verksamhetschef

Magnus Runqvist
telefon: 010-104 22 10
magnus.runqvist@regionostergotland.se

Chefsöverläkare

Maria Hogner
telefon: 010-103 0000
maria.hogner@regionostergotland.se

Utvecklingssekreterare

Eva-Lotta Welander
telefon: 010-1044368
eva-lotta.velander@regionostergotland.se

Klinikassistent

Malin Kumpula Tideskog
telefon: 010-104 50 27
malin.kumpula.tideskog@regionostergotland.se

Klinikassistent Åsa Göransson
telefon: 010-104 50 32
asa.goransson@regionostergotland.se