Landstinget i Östergötland

Suicidprevention i Östergötland

Människor på promenad

 

Varje år tar ungefär 50 människor i Östergötland sina liv. Region Östergötland arbetar kontinuerligt för att utveckla det suicidpreventiva arbetet i länet med mål att minska suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper.

Utbildningsmaterial

Alla som i sitt arbete eller på annat sätt möter människor som kan vara i riskzonen för suicid har här möjlighet att ta del av utbildningar, filmer och seminarier med grundläggande kunskap i att tidigt identifiera och bemöta personer som tänker på suicid.
Vi har samlat e-utbildningar kring suicidprevention som du kan ta del av på sidan utbildningsmaterial

 

Östgötsk strategi för suicidprevention

Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Arbetet rör många olika aktörer och Region Östergötland samarbetar nära länets kommuner, polis, räddningstjänst, svenska kyrkan med flera organisationer kring dessa frågor. 2020 startar ett arbete med att ta fram en aktörsgemensam östgötsk strategi för suicidprevention. Denna beräknas bli klar under våren 2021.

 

Här finns de senaste publikationerna inom området suicidprevention som har publicerats av Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/material-och-stod/publikationer/

Kontaktperson

Eva-Lena Fredriksson
Telefon: 010-104 85 66
E-post: eva-lena.fredriksson@regionostergotland.se

 

Samtalsstöd

Akut hjälp
Ring 112, dygnet runt

1177 Vårdguiden  (1177.se/Ostergotland)
Tel: 1177

Mind - självmordslinjen
Tel: 90101, dygnet runt
Föräldratel: 020-85 20 00 vardagar kl 10-15
Äldretel: 020-22 22 33, vardagar kl 10-15

SPES
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Telefonjour: 020-18 18 00
alla dagar kl 19-22

Material

En film om mötet med den som inte orkar leva
Psykiater Ulla-Carin Nyberg föreläser om mötet med den som inte orkar leva.

Stör döden
Kampanj om att prata med varandra om hur man mår och att sätta ord på det som skaver kan rädda liv.
 
Personer med erfarenhet av självmordstankar berättar om vad som kan hjälpa.

 

Länkar

Suicidprevention