Landstinget i Östergötland

Suicidprevention i Östergötland

Suicidprevention i Östergötland


Region Östergötland arbetar kontinuerligt för att utveckla det suicidpreventiva arbetet i länet med mål att minska suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper. 

Syftet är att sprida kunskap om suicidprevention samt uppmuntra och skapa förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer i Östergötland; kommuner, hälso-och sjukvård, räddningstjänst, polis, kyrkan, intresseorganisationer och civilsamhälle.

Ökad medvetenhet och kunskap om suicidproblematik är en viktig del i arbetet.  Det handlar både om att uppmärksamma tidiga tecken, förstå och hjälpa en person som tänker på självmord, men också om vad olika samhällsaktörer gemensamt kan göra för att utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete som ger effekt.


E-utbildning för ökad kunskap och kompetens kring suicid


Alla som i sitt arbete eller på annat sätt möter människor som kan vara i riskzonen för suicid har möjlighet att ta del av en e-utbildning med grundläggande kunskap i att tidigt identifiera och bemöta personer som tänker på självmord.

Utbildningen kallas SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård. Den är framtagen av Region Skåne men är relevant även för andra verksamheter utför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård, trossamfund med mera.

SPiSS omfattar tre webbkurser som är fritt tillgängliga för alla.

För att genomföra utbildningen gå in HÄR så kommer du till kurssidan.

För anställda i Region Östergötland

Anställda i Region Östergötland kan ta del av webb-kurserna i Kompetensportalen. Gå in HÄR för att komma till kurssidan.


  


Stöd finns att få


Behövs akut hjälp?
Ring 112

1177 Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivning
Tel: 1177

Hjälplinjen - tillfälligt psykologiskt stöd
Tel: 0771-22 00 60, alla dagar kl 13-22

Mind - startsida
Självmordslinjen (föreningen Mind)
Tel: 90101, dygnet runt
Föräldratel: 020-85 20 00 vardagar kl 10-15
Äldretel: 020-22 22 33, vardagar kl 10-15

SPES
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Telefonjour: 08-34 58 73
alla dagar kl 19-22

Suicide Zero - Fakta och råd

_________________________

AKTUELLT

Steg för livet - Se filmen där personer med erfarenhet av självmordstankar berättar om vad som kan hjälpa. Film och annat material från Region västra Götaland och SPIV (Suicidprevention i väst)

Suicidprevention.se - ny webbplats där Folkhälsomyndigheten samlar kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete.

Rapport suicidprevention 
HSN 2017-213
Uppdrag från HSN 150901 - 161231

_________________________

Broschyr:
"Att prata om självmord är ett skydd för livet"

Råd till den som vill hjälpa någon med självmordstankar

_________________________

Folkhälsomyndigheten:

* Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

* Lägesrapport suicidprevention 2016

______________________

Kontaktperson
Carin Tyrén
010-104 22 01