Region Östergötland

Kunskapsstöd i det preventiva arbetet

Det individinriktade arbetet för att på bästa sätt stödja personer i riskzonen för suicid bedrivs till stor del inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan, men även av kyrkliga samfund, frivilligorganisationer och inte minst av många anhöriga.

Viktiga budskap

  • Våga fråga!
  • Det är aldrig farligt att tala om självmordstankar

Samtalet är det viktigaste verktyget för att så tidigt som möjligt identifiera tankar och planer på suicid. Att tänka på, planera och genomföra suicid brukar benämnas suicidalitet. Det är en fantiserad och/eller genomförd flykt av en människa som är så svårt plågad av livet att hen inte längre orkar bära det.

Suicid är fortfarande omgärdat av tabun, myter och skam, men ökad kunskap hos alla som möter personer i riskzonen för suicid ger trygghet i att kommunicera och agera.

Särskild larmplan vid risk för suicid
I Östergötlands län finns en särskild larmplan för samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänsten vid hot om suicid. Planen innebär att när någon larmar 112 om risk för suicid, så larmar SOS Alarm förutom polis och ambulans även räddningstjänsten.

Att räddningstjänsten deltar vid larmen har inneburit att det blivit en snabbare utryckning i hela länet jämfört med tidigare och det får ses som en viktig faktor för att rädda liv.

Suicid som psykologiska olycksfall
Suicid kan visserligen betraktas som en avsiktlig handling, men kan likaväl jämföras med ett fysiskt olycksfall. Vid exempelvis en trafikolycka  utsätts hjärnan för alltför starka fysiska krafter (hög hastighet, hal vägbana m.m.), vilket leder till att personen inte kan hantera situationen och olyckan inträffar. På samma sätt kan ett självmord inträffa när en person blir utsatt för alltför starka emotionella krafter på en och samma gång. Situationen blir kognitivt okontrollerbar då hjärnan full av ångest inte förmår finna en annan lösning ur situationen.