Region Östergötland

Händelseanalys - Kunskapsstöd för att utreda och förebygga självmord bland barn och unga

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i samarbete tagit fram ett stödmaterial om så kallade händelseanalyser efter självmord. Det vänder sig i första hand till den som arbetar som chef eller annan beslutsfattare i kommunala verksamheter med barn och unga i fokus, till exempel skola och socialtjänst.

Tanken är att kunskapsstödet ska förenkla arbetet med att utreda självmord och visa på förbättringsområden som kan bidra till att självmord förhindras.

Kunskapsstödet består av två delar, en broschyr och en film

Broschyr

Ladda ner broschyren Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet

Film
Se filmen Händelseanalys – ett arbetssätt för att utreda självmord bland barn och unga. (Speltid: cirka fem minuter)