Region Östergötland

Utbildningsmaterial

Steg för livet film och utbildningsmaterial

Steg för Livets folder finns på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, kroatiska, farsi och arabiska.

Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar varav suicidprevention är en del.

Information om kursupplägg, kostnad och beställning finns i länken Psyk-E bas

Tre myter om suicid

10 frågor och svar om suicid 

Att tala om självmord är ett skydd för livet
(Ett filmmaterial från NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). Se introduktion och presentation av materialet här.

Se filmens tio delar på Youtube