Region Östergötland

Utbildningsmaterial

Psyk-E bas

Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen är avsedd att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning.  Programmet består av flera delar varav suicidprevention är en del.

Psyk-E bas suicid ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Se informationsfilm

Ovanstående program kan användas för ett obegränsat antal grupper inom region Östergötland. Kontakta carin.tyren@regionostergotland.se för mer information och tillgång till materialet.

SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård

Utbildningen SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård, är framtagen av Region Skåne. Det är en E-utbildning för ökad kunskap och kompetens kring suicid. Utbildningen är relevant även för andra verksamheter utför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård, trossamfund med mera. SPiSS omfattar tre webbkurser som är fritt tillgängliga för alla.

För att genomföra utbildningen gå in HÄR så kommer du till kurssidan.
Anställda i Region Östergötland kan dessutom ta del av webbkurserna i Kompetensportalen.

 

Steg för livet

Steg för livet film och utbildningsmaterial

Steg för Livets folder finns på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, kroatiska, farsi och arabiska.

Mer material

Tre myter om suicid

10 frågor och svar om suicid 

Att tala om självmord är ett skydd för livet
(Ett filmmaterial från NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). Se introduktion och presentation av materialet här.

Se filmens tio delar på Youtube