Landstinget i Östergötland

Närsjukvården i västra Östergötland

Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) ansvarar för huvuddelen av invånarnas vanliga och vardagliga behov av vård i den västra länsdelen.

Inom närsjukvårdens organisation finns öppen vård med mottagningar och specialistvård samt sjukhusvård och akut vård. I uppdraget ligger även forskning och utbildning.

En viktig uppgift är samverkan med kommunal hälso- och sjukvård, specialiserad och privat vård. NSV har det yttersta ansvaret som sammanhållande länk mellan olika vårdgivare så att patienterna får sina akuta sjukvårdsbehov tillgodosedda, oavsett vilken sjukdom det handlar om.

Verksamheten har ett upptagningsområde på cirka 87 000 invånare i de fem kommunerna; Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.

Inom NSV finns även ett antal länsövergripande verksamheter som Flyktingmedicinskt centrum och 1177 Vårdguiden. Även den rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena med ett region- och riksuppdrag hör organisatoriskt till NSV.

NSV har cirka 1 000 medarbetare.

Sjukvårdande enheter
Medicinska specialistkliniken 
Psykiatri- och habiliteringsenheten
Rehab Väst

 

Enheten för läkare och sjuksköterskor under allmäntjänstgöring
ELSA
AT-läkare LiM och US
Länsövergripande enheter
Flyktingmedicinskt centrum

Rättspsykiatriska regionkliniken, Vadstena 

1177 Vårdguiden

 

 

 

 

Besöksadress NSV stab:
Lasarettet, Ingång B

Postadress:
Närsjukvården i västra Östergötland,
591 85 MOTALA