Landstinget i Östergötland

AMC Allmänmedicinskt utbildningscentrum

Primärvårdens resurs för utbildning och kompetensutveckling

Allmänmedicin är primärvårdens kunskapsområde och här byggs unik kompetens upp, baserad på helhetssynen på människan. Att tillägna sig och tillämpa denna kompetens är nyckeln till framgångsrik hälso- och sjukvård. Region Östergötland satsar långsiktigt på utbildning och fortbildning genom verksamheten vid Allmänmedicinskt utbildningscentrum.

Syftet är att stimulera alla medarbetare i primärvården att vårda sina kunskaper och stärka viljan att ständigt gå vidare i ett livslångt lärande. Verksamhetsområdena är ST-utbildning i allmänmedicin, fortbildning inom primärvården och AMC-resurs.

ST-utbildning
Utbildningsmottagning
Fortbildning
GIF image, 17 x 17 Internetutbildning
Telefonrådgivning
AMC resurs

 


 
Adress
Allmänmedicinskt
utbildningscentrum (AMC)
US, Ingång 78, plan 14
581 85 LINKÖPING