Landstinget i Östergötland

Telefonrådgivningsutbildning 15 poäng

Ny kurs i Telefonrådgivning 15 hp startar hösten 2018. 

Telefonrådgivningsutbildningen 15 hp drivs i samverkan mellan AMC (Allmänmedicinskt utbildningscentrum), Region Östergötland och allmänmedicin, Institutionen för Medicin och hälsa, Linköpings universitet. Detta innebär att utbildningen anpassats till och ligger närmare den vårdverklighet du som sjuksköterska möter telefonrådgivningssituationen.

Medicinsk rådgivning och hänvisning per telefon utgör en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Den kan öka patientens trygghet i vardagen, stödja egenvård och hjälpa patienter som behöver behandling till rätt vårdnivå. Att ge medicinska råd per telefon är en ansvarsfull uppgift. Det krävs av sjuksköterskan att hon/han har en bred medicinsk kompetens samt en god förmåga att kunna skapa en förtroendefull relation till patienten.

Målgrupp
Kursen vänder sig till Dig som har erfarenhet av telefonrådgivning och/eller har en sådan funktion i Ditt dagliga arbete.  Behörig till kursen är Du som är utbildad sjuksköterska och har grundläggande behörighet till högskolestudier.

Syfte
Kursen syftar till att fördjupa Dina kunskaper för att kunna bemöta och bedöma vårdbehovet hos människor som söker hälso- och sjukvård via telefon.

Innehåll
Tyngdpunkten i kursens innehåll kommunikation, medicinsk bedömning och egenvård, dokumentation samt kvalitetssäkring och arbetsmiljö vid telefonrådgivning.

Kurstid
Kursen löper över en termin med en studiedag per vecka och vanligtvis med 24 deltagare. Kursen startar och avslutas med tvådagarsinternat. Undervisnings- och arbetsformer är basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier samt tillämpningsövningar.

Kostnad
Kostnad för deltagare är 17 000 kr. För anställda på vårdcentraler samt SVR kommer kostnaden att subventioneras till 13 000 kr.

 

 


 

Vid frågor kontakta:

Ulrika Strand
Allmänmedicinskt utbildningscentrum
US, ingång 78, plan 14, 581 85 Linköping
 
Telefon: 010-103 40 21
Mobil: 076-1371945
E-post: Ulrika Strand

 

 Kursplan

GIF image, 18 x 18 Deltagare HT 2016

GIF image, 18 x 18 Deltagare HT 2014
 Deltagare HT 2013
 Deltagare HT 2010
 Deltagare VT 2009
 Deltagare VT 2008