Landstinget i Östergötland

Kris- och traumamottagningen

Kris- och traumamottagningen är en öppenvårdsmottagning som arbetar med bedömning och behandling. Vi tar emot människor med flyktingbakgrund, såväl asylsökande som personer med uppehållstillstånd vars psykiska och/eller psykosomatiska problem har samband med krig, förföljelse, tortyr och flykt. Behandling erbjuds till vuxna, ungdomar, barn samt familjer.


På kris- och traumamottagningen arbetar psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker, fysioterapeut och vårdadministratörer. Patienter remitteras till oss från andra kliniker, primärvård, försäkringskassan, socialtjänsten, skolor, förskolor med flera. Det går även bra att söka till oss med egenremiss. Vi erbjuder planerade besökstider måndag-fredag.


Vi arbetar med behandling av traumarelaterade symtom. Patienter med problematik som exempelvis psykoser, suicidrisk, låg funktionsnivå eller pågående missbruk kan behöva andra insatser.


Inom vårt uppdrag ligger även att vara en kompetens- och kunskapsresurs. Därför arbetar vi även konsultativt och stödjande med de personer som möter våra patienter i sin dagliga verksamhet, ex. skola, socialtjänst, primärvård och boenden. Vi erbjuder även utbildningsinsatser kring relaterade teman.