Landstinget i Östergötland

Hälsokommunikatörer

Hälsokommunikatörerna kan utbilda och informera om:

 • Hitta rätt i vården
 • Migration och psykosocial hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Kost
 • Tandhälsa
 • Infektioner (magsjuka, diarréer, TBC etc.)
 • Vaccinationer
 • Första hjälpen/ egenvård
 • Stress
 • Sömn
 • Allergier
 • Alkohol / tobak / droger
 • Anatomi
 • Manlig/ kvinnlig hälsa (STD i samband med samlevnad)
 • Barnhälsa (feber, infektionssjukdomar, barnsäkerhet, barnkost etc)
 • Vanligaste livsrelaterade sjukdomarna (diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, högt kolesterol)

Mycket annat kan också förklaras beroende på målgruppens egna behov (kulturmöte inom vården utifrån hälsokommunikatörernas egna kulturbakgrund).
Fokus ska alltid ligga på hälsa och förebyggande insatser.

Informationsmaterial
Hälsokommunikatörer i Region Östergötland 
Hitta rätt i vården
Information om rökfria utomhusmiljöer på olika språk
När en förälder blir sjuk - på olika språk

 

 

Kontaktuppgifter 

Besöksadress:
Flyktingmedicinskt centrum
Slottsgatan 116, 2 tr
Norrköping

Telefon: 010-104 27 38

Ledning

Patientinformation och kontaktuppgifter finns på: 1177.se/ostergotland.