Region Östergötland

Ledning och kontakt för Flyktingmedicinskt centrum

Verksamhetschef
Roberto Felizia 
tfn: 010-104 27 04
E-post: Roberto.Felizia@regionostergotland.se

Enhetschef
Emira Bajric                                                                                                                             tfn: 010-104 27 38                                                                                                                 E-post: Emira.bajric@regionostergotland.se

Biblioteksansvariga
Carolina Gonzalez
tfn: 010- 104 27 75
E-post: carolina.gonzalez@regionostergotland.se

Karin Cederqvist
tfn: 010- 104 27 55
E-post: karin.cederqvist@regionostergotland.se

 

Besöksadress: Telefon och fax:

Flyktingmedicinskt centrum
Slottsgatan 116, våning 2 
Norrköping

010 - 104 27 47 (kris- och traumamottagning)
010 - 104 27 43 (medicinsk mottagning nyanlända)
010 - 104 27 67 (fax)
Postadress:  

Flyktingmedicinskt centrum
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

 
Telefontider:  
Måndag               10.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00
Tisdag - Torsdag

08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

Övrig tid röstbrevlåda