Region Östergötland

Ledning och kontakt

Verksamhetschef
Andreas Westöö
tfn: 010-104 27 03
E-post: Andreas.Westoo@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Linda Hultberg
tfn: 010-104 27 45
E-post: Linda.Hultberg@regionostergotland.se 

Enhetschef
Emira Hasanov
tfn: 010-104 27 38
E-post: Emira.Hasanov@regionostergotland.se

Biblioteksansvarig
Eva Sandgren Björklund
tfn: 010-104 27 61
E-post: Eva.Sandgren.Bjorklund@regionostergotland.se

Martin Carlsson
Tfn: 010 104 2758
E-post: Martin.Ja.Karlsson@regionostergotland.se


Besöksadress: Telefon och fax:

Flyktingmedicinskt centrum
Slottsgatan 116, våning 2 
Norrköping

010 - 103 00 00 (växel)
010 - 104 27 47 (kris- och traumamottagning)
010 - 104 27 43 (medicinsk mottagning nyanlända)
010 - 104 27 67 (fax)
Postadress:

Flyktingmedicinskt centrum
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefontider:
Måndag - Torsdag                   08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00
Fredag

08.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

Övrig tid röstbrevlåda