Landstinget i Östergötland

Medicinsk mottagning för nyanlända

Medicinsk mottagning för nyanlända erbjuder riktade hälsoundersökningar till nyanlända som kommit till Östergötland som asylsökande, kvotflyktingar eller på grund av anhöriginvandring/ familjeanknytning och kärleksinvandring. Hälsoundersökningen erbjuds samtliga i målgruppen som inte tidigare genomgått hälsoundersökningen i annan region/landsting.

Hälsoundersökningen syftar till att tidigt uppmärksamma behov av vård, identifiera behov av smittskyddsåtgärder samt ge information om hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige. Hälsoundersökningen sker en gång och är frivillig. Den utförs med tolk och kallelse finns på olika språk.

Vi arbetar i team som består av sjuksköterskor, läkare, kuratorer och vårdadministratörer. Vi arbetar inom hela regionen och samarbetar med vårdcentraler vad gäller mottagning och provtagning. I Linköping finns en egen mottagning på Stationsgatan 18. I Norrköping på Slottsgatan 116 finns administrativ ledning.

Vi tar emot patienter via Migrationsverket, arbetsförmedling, elevhälsan, primärvård och kommun. Det går även bra att själv efterfråga en hälsoundersökning.

Patienter som har varit på hälsoundersökning för nyanlända erbjuds kontakt med kurator vid behov. Det kan t ex vara symtom som ger upphov till lidande till följd av krig, förföljelse, tortyr och flykt. Vid kuratorskontakt hålls stödsamtal och bedömning görs för eventuell vidare vårdinsats gällande psykisk ohälsa

 

New in Sweden- healthcare 

Hälsoundersökning för asylsökande