Region Östergötland

Telefonlinje för allmän information om Covid-19 på olika språk

Ring telefonnummer 08-123 680 000 för att få svar på aktuella frågor om covid-19.

Linjen är öppna vardagar kl. 09:00 till 15:00. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja och ryska. 

Är du eller någon i din närhet sjuk och har frågor kring detta kan du ringa till 1177 Vårdguiden. Vid akuta och livshotande besvär ring 112.

Telefonlinjen på flera språk är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna.