Landstinget i Östergötland

Enheten för forskningsstöd

Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården har slagits samman med Enheten för forskning och utveckling och bytt till ett gemensamt namn. För att komma till att till vår externa hemsida tryck på länken nedan:

Enheten för forskningsstöd

Från och med 1 september erbjuder vi våra tjänster i hela Region Östergötland. Organisatoriskt till hör vi ledningsstaben

Vi kommer att uppdatera våra sidor på webben under hösten.  

 

Enheten arbetar strategiskt med att möjliggöra, synliggöra och nyttiggöra forskning, bland annat genom att erbjuda utbildningar och att handleda.


I enhetens ansvar ingår också att administrera och utveckla hanteringen av forskningsansökningar och forskningsmedel. Vid Enheten för forskningsstöd finns kanslifunktionen för hanteringen av ALF-medel (ersättning från staten), FORSS (Forskningsrådet i sydöstra sjukvårdsregionen) och den regionfinansierade FoU-verksamheten.

 

 

 

 

Kontakt

Postadress
Enheten för forskningsstöd
S:t Larsgatan 49
581 91 Linköping

Enheten för forskningsstöd
S:t Larsgatan 9D
581 85 Linköping


E-post
fou-enhetenNsFou@regionostergotland.se

Telefon
010-103 00 00 (Växel)