Region Östergötland

Handledning

Enheten för forskningsstöd erbjuder handledning och metodstöd till medarbetare i Region Östergötland som har en idé och vill genomföra ett forskningsprojekt. Vi handleder även i det vetenskapliga momentet i ST-utbildningarna.

 

Projekten ska vara förankrade hos respektive verksamhetsledning.


Det finns möjlighet att publicera genomförda arbeten i vår rapportserie.


Kontakta oss gärna. Använd blanketten nedan till att beskriv din idé:

 

 Kontaktbrev

 

Skicka den ifyllda blanketten till Enheten för forskningsstöd: 
fou-enhetenNsFou@regionostergotland.se