Region Östergötland

Utbildning

 

Enheten för forskningsstöd erbjuder kurser i forskningsmetodik för medarbetare i Region Östergötland.  

 

Kurs i forskningsmetodik och patientsäkerhet

Målet med kursen är att ge medarbetarna ökad kunskap i grundläggande forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet. Kursen består av sex utbildningstillfällen fördelade över ett år. I kursen ingår, utöver de schemalagda dagarna, ett praktiskt moment där deltagarna genomför ett utvecklingsarbete med anknytning till den egna verksamheten. Även ST-läkares vetenskapliga arbeten kan rymmas inom kursen. Information om nästa kurstillfälle kommer i höst.

 

 

 

Regional kurs i forskningsmetodik (FORSS)

Målet med utbildningen är att ge praktiska och teoretiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik samt att öka intresset för forskning. Utbildningen ges i internatform under två terminer.
Utbildningen arrangeras på uppdrag av Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS). 

  (Kursen ger 16 högskolepoäng)


 

Vetenskaplig metodik på tre dagar för verksamhets- och enhetschefer inom närsjukvården  

- en introduktion

Målet med kursen är att ge en kort introduktion i forskningsmetodik. Kursen består av tre utbildningstillfällen under fyra veckor. Information om nästa kurstillfälle kommer i höst.

 

 

Kurs i  grundläggande forskningsmetodik för ST-läkare

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande förståelse för forskningsprocessen. Dessutom tränas deltagarna i att värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt inför det självständiga vetenskapliga arbetet. Kursen arrangeras i samarbete med ST-kansliet vid Region Östergötland.

Tryck på länken ovan för att komma till Studierektorkansliet,  där kan du läsa mer.

 

Övriga utbildningsinsatser

Efter önskemål besöker vi verksamheter och föreläser om forsknings- och utvecklingsprocessen eller något specifikt ämne. Exempel på föreläsningsämnen är statistisk metod, epidemiologi, kvalitativ metod och forskningsetik.