Region Östergötland

Publicerat

Rapporter

Här hittar du utvecklingsarbeten och projekt utförda av medarbetare inom närsjukvården. Rapporterna publiceras i FoU-enheten för närsjukvårdens rapportserie, Rapport-FoUrnalen.

 

 

Vetenskapliga artiklar

Här finns referenser till vetenskapligt granskade artiklar där medarbetare från FoU-enheten för närsjukvården varit författare.