Landstinget i Östergötland

Palliativ vård i livets slutskede i västra Östergötland

Vad är palliativ vård?


Jag ...

och mina närstående är informerade om min situation

är lindrad från smärta och andra besvärande symtom

är ordinerad läkemedel vid behov

får god omvårdnad utifrån mina behov

vårdas där jag vill dö

behöver inte dö ensam

vet att mina närstående får stöd