Landstinget i Östergötland

VPP demens västra Östergötland

Organisationsskiss VPP demens västra Östergötland

VPP-demens är både ett vårdprocessprogram och ett multiprofessionellt nätverk över huvudmannagränserna. Från kommunerna finns deltagare från Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Region Östergötland representeras av specialistvården, minnesmottagningen på Lasarettet i Motala, och primärvården. VPP demens leds av en processledare som årligen samlar en större arbetsgrupp för att gemensamt dra upp riktlinjer och planer för nästa år i samsyn och i linje med de nationella riktlinjerna för demenssjukdom samt utvärdera året som gått. VPP demens rapporterar till Styrgruppen väster (SVÄ). VPP demens är i högsta grad ett levande nätverk som utvecklas och tar till sig de senaste rönen och förbättrar vårdprocessen i gemensamma satsningar.

Syftet med VPP demens är att ta fram gemensamma riktlinjer för utredning, vård och omsorg samt behandling. Två områden som vi ser särskilt angelägna att arbeta med i samverkan mellan kommunerna och regionen är utredningsprocessen och BPSD-teamet.

Uppdraget att starta ett vårdprocessprogram kom 2007 från Länskommittén för samverkan mellan Landstinget i Östergötland och kommunerna (Länsslako) och året efter var det första vårdprocessprogrammet klart. VPP demens togs fram av professioner från såväl kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst som regionens primärvård och specialistvård. Vårdprocessprogrammet i västra Östergötland var en föregångare till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som kom först 2010 och senare reviderades 2017.

VPP demens är ett samverkansarbete mellan kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög, Primärvårdscentrum och Närsjukvården i Västra Östergötland. Processledare är Boel Eklund, medicinskt ansvarig för rehabilitering i västra Östergötland.

2017 års SveDempris gick till kommunerna i västra Östergötland, primärvården och minnesmottagningen för bästa vårdkedja med motiveringen "För ett vårdprocessprogram som följer personer med demenssjukdom genom hela vårdkedjan och stödjer samarbetet över verksamhetsgränserna och där SveDem stärker processen och ger kunskap och förutsättningar för förbättringsarbete".

Prisutdelning SveDemRepresentanter för pristagarna var; Boel Eklund för kommunerna, Annette Johansson för primärvården samt Tove Hultberg för minnesmottagningen.