Region Östergötland

Dagverksamhet

Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats som i de nationella riktlinjerna prioriteras högt. Anpassad dagverksamhet bör erbjudas såväl yngre som äldre personer med demenssjukdom.

Dagverksamhet innebär att personer med demenssjukdom dagtid får vistas i en anpassad verksamhet med personcentrerat förhållningssätt. Syftet med verksamheten är att erbjuda personerna gemenskap, stimulera till fysisk aktivitet, behålla funktionsförmågor som krävs för att klara aktiviteter i eget boende och samtidigt erbjuda anhöriga avlösning.

I Boxholm, Mjölby, Motala och Vadstena finns biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

I Ödeshög finns en allmän öppen dagverksamhet, som inte är biståndsbedömd, för kommunens medborgare (inte enbart de med demenssjukdom).

Vägledning dagverksamhet